Steeds minder scheidingen wel een toename in het aantal stellen dat uit elkaar gaat na de geboorte van een kind.

In mijn praktijk heb ik zowel gehuwden, geregistreerd partners en samenwonende ouders die uit elkaar gaan. Veelal komen deze ouders er samen goed uit in mediation. Alles wordt geregeld. Het meest belangrijke is de omgang met de kinderen, voortzetting van het ouderschap en alles wat daarbij komt kijken. Niet alleen de omgang is daarbij van belang. Ook de huisvesting en de financiën zijn daarin vaak bepalend. In goed overleg en met de juiste begeleiding komen ouders hier samen vaak goed uit.

Afname in het aantal scheidingen

Het aantal echtscheiding neemt al 7 jaar af. De keuze om te trouwen als er een kinderwens is wordt steeds minder gemaakt. Daarentegen neemt het aantal stellen dat in de jaren na de geboorte van een kind uit elkaar gaat neemt nog steeds toe. Steeds vaker wordt gekozen om ongehuwd samen te blijven wonen en wordt voor een geregistreerd partnerschap gekozen.

De cijfers laten ook zien dat mensen steeds minder voor hun 25e jaar trouwen. Het risico op een echtscheiding is lager als men na zijn/haar 25e levensjaar trouwt. Dat verklaart een afname in scheiding van gehuwden, samen met de vergrijzing kan dit een verklaring zijn.

In 1998 was 85% van de ouders die een kind kregen gehuwd. In 2016 was dat 54%; 38% woonde ongehuwd samen en 7% had een geregistreerd partnerschap.
Gehuwde ouders scheidden het minst. Van de getrouwde stellen die in 2013 een kind kregen was minder dan 8 procent zes jaar later uit elkaar. Van de ouders met een geregistreerd partnerschap, scheidde ruim 10 procent. Bij ongehuwd samenwonende ouders was het aandeel scheidingen het grootst: van hen was ruim 16 procent na zes jaar uit elkaar.

Uit elkaar en wat dan?

Het is niet iedereen gegeven eeuwig trouw te blijven aan elkaar. Soms is het uit elkaar gaan het enige alternatief. Een zware beslissing voor ieder van de ouders. Het proces van uit elkaar gaan is moeilijk en een zware periode in het leven. Mijn ervaring is dat partijen dit heel goed samen kunnen in mediation. Gedurende procedure zie ik een groei in acceptatie van de beslissing om uit elkaar te gaan en ook in respect naar elkaar toe. Tijd is daarvoor soms nodig.

Ik blijf bewondering houden voor partijen in mijn praktijk. Hoe zij deze groei weer meemaken en samen tot mooie afspraken komen. Afspraken die in een gedegen en sluitend convenant worden opgenomen. Dusdanig dat er geen financiële of fiscale verrassingen komen.

Ook blijf ik dankbaar dat ik zoveel mensen mag begeleiden gedurende dit proces. Partijen in hun waarde laten, op een zakelijke, neutrale maar toch persoonlijke manier met deze mensen werken is wat ook mij tevreden houdt.

Bron: CBS 13-07-2022