Gratis ontwikkeladvies voor werkende[1]45-plusser

In mijn praktijk ontmoet ik veel 45-plussers. Vaak al in een scheidingssituatie. Het vinden van werk, nadat hij/zij er een tijdje uit is geweest voor de zorg van de kinderen, is vaak een lastige kwestie. Het is lastig te bepalen wat iemand leuk vindt om te doen en waar is een baan te vinden in de toekomst. Als iemand werk heeft gevonden kan de subsidie voor ontwikkeladvies worden aangevraagd. Het doel is al werkend de pensioenleeftijd te behalen.
Het is een mooi initiatief van Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de subsidieregeling uit te breiden. Deze regeling is nu voor alle werkende 45-plussers beschikbaar.

Wat krijg je?

Je krijgt een aantal individuele gesprekken met een coach. Met de coach wordt besproken wat je kunt en wat je ook leuk vindt. En, ook belangrijk; waar zijn de banen voor jou te vinden? De coach kan per ontwikkeladvies € 600,- subsidie aanvragen.

Tot wanneer is deze regeling?

Deze regeling is nog tot 10 januari 2020 beschikbaar; wees dus snel!

Meer informatie?

Voor meer informatie kijk hier.

Deze regeling is niet alleen voor personen in een scheidingssituatie beschikbaar. De regeling geldt voor iedereen die 45-plus is.

 

[1] niet-werkloze werknemer, ambtenaar of zelfstandige zonder personeel van vijfenveertig jaar of ouder, die voor gemiddeld minimaal 12 uur per week werkzaam is, voor wie geen plan van aanpak is opgesteld of op korte termijn zal worden opgesteld als bedoeld in artikel 4 van de Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar en die geen beroep kan doen op voorzieningen in een door de werkgever vaststelde regeling in verband met een reorganisatie;