BTW verhoging van 6% naar 9% én aanpassingen in de inkomstenbelasting; wat zijn de gevolgen? 

In mijn praktijk komt de vraag meestal in verband met de partneralimentatie. De betalende partij geeft aan dat de alimentatie omlaag kan omdat de aftrek wordt beperkt. De ontvangende partij geeft aan dat de behoefte hoger wordt omdat de boodschappen duurder worden. 

Zeker na het artikel op nos.nl waarin de kop duidelijk is en veel onrust teweeg brengt; ‘Hogere BTW kost huishoudens volgend jaar 300 euro extra’. Jammer dat er dan met een zin in het artikel aandacht wordt besteed aan de overige aanpassingen waardoor de koopkracht wel vooruit gaat. 

Aftrekbeperking Partneralimentatie 2019

Aftrekbaarheid wordt geminimaliseerd; de ontvangende partij hoeft minder belasting te betalen waardoor alimentatie omlaag kan. Vergeten wordt dat de heffingskorting deze aftrekbeperking kunnen compenseren. Het regeerakkoord kabinet Rutte III heeft  gevolgen voor mate van aftrek partneralimentatie. Daarnaast heeft het regeerakkoord invloed op het besteedbaar inkomen en de draagkracht. Berekeningen zijn gemaakt door het Nibud. Hieruit blijkt dat alleen een aantal mensen die een AOW uitkering ontvangen met een aanvullend pensioen daadwerkelijk in koopkracht (iets) inleveren. Het lijkt erop dat een ieder een vooruitgang in de koopkracht zal hebben. 

Het is daarbij natuurlijk ook afhankelijk van de consumptie; niet iedereen leeft conform de Nibud normen. Voor het volledige rapport van de Nibud kijk hier

Huidige regeling (2018)

Betaalde partneralimentatie kan in mindering worden gebracht op het belastbaar inkomen als persoonsgebonden aftrek. Het maximale fiscaal voordeel is 51,95%.

Regeerakkoord kabinet Rutte

Voor alle aftrekposten (dus ook bijvoorbeeld hypotheekrente) komt een geleidelijke afbouw waardoor de belastingaftrek wordt beperkt. 

Bij aanvang in 2019 is het voorstel de aftrek te beperken tot maximaal 49%, waarbij een afloop volgt tot 2023 met een aftrek tot 37%. 

Overige voorstellen

Belastingschijven worden beperkt tot twee schijven (op dit moment zijn dat er vier). 

Heffingskortingen worden aangepast ter compensatie. Aanpassingen worden ook doorgevoerd met het oog op de verhoging van het lage BTW tarief (van 6% naar 9%). 

Het zijn voorstellen; nog niet alles is duidelijk. Het alleen varen op verlaging van de aftrekbaarheid en niet de verlaging van de schijven, aanpassing van de heffingskortingen en de BTW verhoging meenemen is wat kort door de bocht. Deze aanpassingen zullen werkelijk de draagkracht én aanvullende behoefte van de alimentatieplichtige en gerechtigde beïnvloeden. Zie hiervoor het rapport van de Nibud