Prinsjesdag 2021

28 september 2020

Elk jaar vindt op prinsjesdag de presentatie plaats van de plannen die er zijn gemaakt voor het volgende parlementaire jaar.

Het is eigenlijk het herzien van het jaarlijkse budget van de overheid voor ons allemaal. Het zijn plannen, alles kan nog veranderen!

Maar wat zijn de plannen? Hier de hoofdlijnen zoals de plannen deze nu (16 september) worden besproken in de kamer.

Aanpassing belasting over spaarvermogen in box 3

De huidige vrijstelling wordt verhoogd. Van € 50.000,- naar €50.650-.- per persoon in 2022. Voor fiscaal partners is deze vrijstelling dan € 101.300,-.

Inkomstenbelasting box 1

In box 1 wordt het inkomen uit arbeid en eigen woning belast.

Het tarief van de eerste schijf wordt verlaagd naar 37,07%. Het tarief in de tweede schijf blijft 49,5%.

De arbeids- en algemene heffingskorting worden verhoogd. De arbeidskorting wordt € 4.260,-, de algemene heffingskorting wordt € 2.874,-.

De inkomensafhankelijke combinatiekorting wordt verlaagd. Deze wordt in 2022 € 2.534,-.

De zelfstandigenaftrek wordt verder verlaagd. Vanaf volgend jaar wordt de aftrek jaarlijks, met € 110 per jaar afgebouwd; totdat deze in 2036 uitkomt op € 3.240. In 2022 is deze € 6.310,-.

Zorgverzekeringswet

De inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet daalt in 2022 met 0,3%.

De werkgeversbijdrage is dan 6,7% en de bijdrage voor uitkeringsgerechtigde (pensioen- stamrecht- lijfrente uitkeringen en alimentatie) wordt 5,45%

Wil je een overzicht van alle plannen?

Ga hiervoor naar de website van de Rijksoverheid. En voor het belastingplan en toelichting kunt u hier klikken.

Mogelijk overbodig maar bovenstaande zijn plannen! Deze plannen worden nog besproken, wijzigingen kunnen worden doorgevoerd.