16 september 2020
 
Elk jaar vindt op prinsjesdag de presentatie plaats van de plannen die er zijn gemaakt voor het volgende parlementaire jaar.
Het is eigenlijk het herzien van het jaarlijkse budget van de overheid voor ons allemaal. Het zijn plannen, alles kan nog veranderen!
 
Maar wat zijn de plannen? Hier de hoofdlijnen zoals de plannen deze nu (16 september) worden besproken in de kamer.

 

Overdrachtsbelasting voor starters

Per 1 januari 2021 wordt de overdrachtsbelasting voor starters op de woningmarkt afgeschaft.

Verder wordt het tarief voor de overdrachtsbelasting voor niet-woningen (percelen grond, vakantiehuizen, kantoren, winkelpanden, beleggingspanden etc.) verhoogd naar 8%. Het huidige tarief is 6%.

Aanpassing belasting over spaarvermogen in box 3

De huidige vrijstelling wordt verhoogd. Van €30.846 naar €50.000 per persoon in 2021. Voor fiscaal partners is deze vrijstelling dan € 100.000,-.

Inkomstenbelasting box 1

In box 1 wordt het inkomen uit arbeid en eigen woning belast.

Het tarief van de eerste schijf wordt verlaagd naar 37,10%. Het tarief in de tweede schijf blijft 49,5%.

De arbeids- en algemene heffingskorting worden verhoogd.

De inkomensafhankelijke combinatiekorting wordt verlaagd.

De zelfstandigenaftrek wordt verder verlaagd. Vanaf volgend jaar wordt de aftrek jaarlijks, met € 110 per jaar afgebouwd; totdat deze in 2036 uitkomt op € 3.240.

 

Hieronder een tabel met een overzicht:

 

2020 2021

Tarief schijf 1

37,35%

37,10%

Tarief schijf 2

49,50%

49,50%

Grens schijf 1

€ 68.507

€ 68.507,-

AHK: maximaal

€ 2.711,-

€ 2.837,-

AHK: afbouwpunt

€ 20.711,-

€ 21.043

AHK: afbouwpercentage

5,672%

5,977%

Arbeidskorting: bedrag grens 1

€ 279,-

€ 463,-

Arbeidskorting: bedrag grens 2

€ 3.595

€ 3.837

Arbeidskorting: bedrag grens 3

€ 3.819,-

€ 4.205,-

Arbeidskorting: bedrag grens 4

€ 0

€ 0

Arbeidskorting: afbouwpunt*

€ 34.954

€ 35.652

Arbeidskorting: afbouwpercentage

-6,00%

-6,00%

Zelfstandigenaftrek

€ 7.030,-

€ 6.670,-

IACK: maximaal

€ 2.881,-

€ 2.815,-

IACK: inkomensgrens

€ 5.072,-

€ 5.153,-

IACK: opbouwpercentage

11,45%

11,45%

Jonggehandicaptenkorting

€ 749,-

€ 761,-

       

Kindgebondenbudget

Gezinnen met meer dan twee kinderen krijgen een fors hoger kindgebonden budget: Zij krijgen per jaar €617 per kind extra vanaf het derde kind.

Vennootschapsbelasting

Voor winsten voor winsten tot € 245.000 wordt het tarief 15%.

Wil je een overzicht van alle plannen?

Ga hiervoor naar de website van de Rijksoverheid. En voor het belastingplan en toelichting kunt u hier klikken.

 

Mogelijk overbodig maar bovenstaande zijn plannen! Deze plannen worden nog besproken, wijzigingen kunnen worden doorgevoerd.