Aftrekbeperking Partneralimentatie vanaf 2020, wat zijn de gevolgen in 2022? 

Update januari 2022

Wat verandert per 2020?

Met ingang van 2020 zijn er niet langer vier belastingschijven maar twee! De eerste schijf krijgt een tarief van 37,07% en de tweede (en laatste) schijf 49,50%. De tweede schijft geldt voor een belastbaar inkomen vanaf € 69.399,- (2022)

Het regeerakkoord kabinet Rutte III heeft gevolgen voor mate van aftrek partneralimentatie. Daarnaast heeft het regeerakkoord invloed op het besteedbaar inkomen en de draagkracht. Betaalde partneralimentatie kan in mindering worden gebracht op het belastbaar inkomen als persoonsgebonden aftrek. Door de nieuwe belastingwetgeving zullen voor alle aftrekposten (naast partneralimentatie onder andere ook hypotheekrente) een geleidelijke afbouw volgen waardoor de belastingaftrek wordt beperkt.

Vanaf 2022 wordt de aftrek beperkt tot maximaal 40%, waarbij een afloop volgt tot 2023 met een aftrek tot, maximaal, 37,07%. Zie hieronder een overzicht.

Belastingjaar Aftrekpercentage
2020 46
2021 43
2022 40
2023 37,05

Overige voorstellen

Daarnaast heeft het regeerakkoord een voorstel gedaan om de belastingschijven aan te passen met als resultaat twee belastingschijven.

Als compensatie is al genoemd dat de heffingskortingen eveneens aangepast worden.

De algemene heffingskorting voor mensen met een inkomen tot € 69.399,- komt in 2022 volledig te vervallen.

De arbeidskorting zal in 2020, 2021 en 2022 extra worden verhoogd. Mensen met een arbeidsinkomen tussen € 10.351,- en € 109.347,- zullen hiervan profiteren. 

Het totaal aan besteedbaar inkomen zal daardoor niet drastisch wijzigen. 

In de berekeningen die door mij worden gemaakt kunt u inzicht krijgen in de gevolgen van dit voornemen. Hierbij kunt u een voorbeeld zien van dit inzicht.

Wij verwachten daardoor veel verzoeken tot aanpassing in de hoogte van de partneralimentatie.