De verdeling van een nalatenschap; meer mogelijk dan u denkt?

Is de uitvaart eenmaal achter de rug, dan volgt de verdeling van de nalatenschap. Ieder van de erfgenamen heeft zijn of haar eigen ideeën over de verdeling van het vermogen en de bezittingen, ook als het alleen gaat om een inboedel. Het gaat erom de familieband goed te houden en een verdeling te maken waarbij alle erfgenamen een goed gevoel hebben en waarbij u ook nog eens trots kunt zijn op de manier waarop deze verdeling tot stand is gekomen.
Als mediator kan ik dit proces volledig begeleiden. Voorop staat dat de verdeling op een eerlijke manier moet gebeuren waarbij er een oor is voor ieder van de erfgenamen. U bent samen verantwoordelijk voor een goede verdeling. Een verdeling van een nalatenschap kan emotioneel zwaar zijn, dat daarbij de fiscus ook nog met een aanslag kan komen kan dan een hard gelag zijn. Soms kan door een goede verdeling van de erfenis de fiscale druk beperkt worden. Dit kan uiteindelijk in het belang van alle erfgenamen zijn. Goede communicatie en het uiten van uw wensen met betrekking tot de verdeling van de erfenis kan verhelderend zijn. Indien er mogelijkheden bestaan om de erfbelasting te beperken, kunt u erop rekenen dat dit door mij wordt aangegeven. Er zijn misschien meer kansen en mogelijkheden dan u denkt.  

Het verliezen van een dierbare is emotioneel zwaar genoeg, het bewaren van de goede relaties binnen een familie kan van groot belang zijn voor u allemaal. Het komt regelmatig voor dat de familieband verstoord raakt door niet of niet duidelijk communiceren. Daar komt men dan vaak na (verloren) jaren achter. 

Als financieel onderlegde mediator kan ik u daarbij begeleiden met een schuin oog op de te betalen erfbelasting en wat daarbij komt kijken. Zodra al uw wensen en belangen duidelijk zijn kan ik u inzicht geven in de financiële gevolgen. Dan kan ik u eventuele aanpassingen voorstellen om de verdeling fiscaal te optimaliseren.