Tot de dood ons scheidt is niet voor iedereen weggelegd
Geplaatst op: 22-05-2018
Aantal keer bekeken: 146

Niet iedereen kan bij elkaar blijven tot de dood hen scheidt

In mijn praktijk zie ik een verhoogde vraag van ouderen die ervoor kiezen uit elkaar te gaan. Na jaren samenzijn, de opvoeding van de kinderen is volbracht, de pensioenleeftijd nadert; er wordt steeds vaker gekozen om de toekomst zonder elkaar te delen. 

Emotioneel is het vaak heel lastig. De relatie is anders dan 40 jaar terug, de relatie is anders dan tijdens de opvoeding van de kinderen. De relatie verandert nadat de kinderen het huis uit zijn gegaan en er misschien ook nog wel kleinkinderen zijn. Het leven waarin veel draaide om de kinderen is totaal verandert. De gesprekken zullen een ander onderwerp hebben. De vrije tijd zal anders worden ingevuld. De vakanties zullen zonder kinderen zijn, en nu?? Interesses zullen weer meer worden gedeeld, maar wat als blijkt dat jullie elkaar niet meer kunnen vinden? 

Het is geen schande als je ontdekt dat jullie elkaar meer in de weg zitten dan dat jullie blij met elkaar zijn. 

Is bij elkaar blijven tot de dood elkaar scheidt dan een oplossing? We worden steeds ouder. Het is mogelijk dat het geluk gevonden wordt door ieder apart verder te gaan. Dit betekent niet dat je de verjaardagen van de (klein)kinderen niet meer samen kunt bezoeken.  In goed overleg met elkaar kun je het (groot)ouderschap goed voortzetten. 

Dat is de emotionele kant. Groot struikelblok is vaak de financiële ontvlechting. Het huis dat jullie 35 jaar geleden hebben gekocht, waar de kinderen zijn geboren. Een huis vol herinneringen. Een huis dat vaak in waarde is gestegen. Hoe daarmee om te gaan? 

Vaak is het lastig om dit huis aan te houden. Ieder van jullie wil graag een eigen plek.  De gehele financiële situatie is bepalend in jullie mogelijkheden. Maar ook de wensen die er zijn. Is het een wens om het huis, met alle herinneringen aan mooie tijden, aan te houden of is verkopen het meest verstandig? 

In mijn praktijk zie ik diverse alternatieven. De persoonlijke situatie is daarbij vaak bepalend. De gezondheid, de arbeidssituatie, woonplaats (klein)kinderen en zo zijn er meer variaties te bedenken. 

Het huis is vaak een groot bezit, het pensioen is een ander belangrijk onderdeel. Het pensioen dat vaak is opgebouwd gedurende het huwelijk; hoe hiermee om te gaan? En lukt het om een goed inkomen te behouden ook na pensioendatum? 

Ook hierin zie ik diverse varianten in mijn praktijk welke zijn bepaald door de persoonlijke omstandigheden. 

En dan heb ik het nog niet eens over een ontvangen erfenis na het overlijden van de ouder(s). In mijn praktijk blijkt dat in gesprek blijven met elkaar belangrijk is. Afspraken worden gemaakt nadat jullie alle opties hebben overwogen. 

In bijgaand artikel kunt u de ervaring van klanten lezen. Deze mediation is in samenwerking met een collega van mij gedaan, mijn deel was de financiële afwikkeling. Zo zijn er ook genoeg voorbeelden waarbij alle onderdelen bij een mediator zijn afgerond. 

Reacties

Reageer

(Je e-mailadres hebben we wel nodig, maar wordt niet gepubliceerd.)
Je naam:
E-mailadres:
Website:
Je reactie:


3 plus 2  =  Voer het resultaat in a.u.b.

Meer artikelen in deze categorie

16
aug
2018

Hogere BTW en aanpassing inkomstenbelasting; wat zijn de gevolgen voor de koopkracht?

In onze praktijk komt de vraag meestal in verband met de partneralimentatie. De betalende partij geeft aan dat de alimentatie omlaag kan omdat de aftrek wordt beperkt. De ontvangende partij geeft aan dat de behoefte hoger wordt omdat de boodschappen duurder worden. 

Zeker na het artikel op nos.nl waarin de kop duidelijk is en veel onrust teweeg brengt; ‘Hogere BTW kost huishoudens volgend jaar 300 euro extra’. Jammer dat er dan met een zin in het artikel aandacht wordt besteed aan de overige aanpassingen waardoor de koopkracht wel vooruit gaat.

02
aug
2018

Het echtscheidingsconvenant en de eigen woning

Het blijft een item dat niet genoeg besproken kan worden. Het gaat nog steeds regelmatig niet goed. De belastingdienst neemt een standpunt in waar geen rekening mee wordt gehouden. Dat kan worden voorkomen door het convenant op een juiste manier op te stellen. De belastingdienst ziet te vaak dat belastingplichtigen zich hier niet voldoende bewust van zijn; en adviseurs van belastingplichtigen ten tijde van de scheiding ook niet! 

30
juni
2018

Wordt de wetgeving inzake aanpassing duur partneralimentatie nu echt aangepast?

Woensdag 27 juni 2018 is het gewijzigd Wetsvoorstel herziening partneralimentatie behandeld. De politieke partijen hebben hun standpunten en vragen besproken. Voor meer informatie hierover zie: Plenair verslag tweede kamer. Op een nader te bepalen moment zal deze discussie worden hervat. De initiatiefnemers hebben hierdoor de mogelijkheid om hun reactie voor te bereiden. En een onderbouwd antwoord geven op de vragen vanuit de kamer. 

08
juni
2018

Aftrekbeperking partneralimentatie 2019?

De laatste maanden krijgen wij steeds meer vragen omtrent de voorstellen aanpassing aftrekbaarheid partneralimentatie. Ik hoor mensen al zeggen dat de aftrekbaarheid wordt geminimaliseerd en dat de ontvangende partij minder belasting hoeft te betalen waardoor alimentatie omlaag kan. Vergeten wordt dan dat de heffingskorting deze verlaging weer kunnen compenseren. Het regeerakkoord kabinet Rutte III heeft zeker wel gevolgen voor mate van aftrek partneralimentatie. Daarnaast heeft het regeerakkoord invloed op het besteedbaar inkomen en de draagkracht. 

17
april
2018

Bundel je krachten en kwaliteiten, dat kan het beste zijn voor jouw klanten.

In de afgelopen jaren dat ik als zelfstandige werk zijn er diverse samenwerkingen ontstaan. Wat is het fijn om specialisten in mijn netwerk te hebben! Specialisten op deelgebieden waar ik een beetje kennis van heb maar lang niet voldoende om mijn klanten daar volledig in te begeleiden. Zo gebruiken deze specialisten mij ook op mijn specialisatie; financien en fiscaliteiten. 

15
maart
2018

Het scheidingsloket is nodig en is er al!

Het is heel duidelijk geworden uit het rapport van Andre Rouvoet; er is een loket nodig waar mensen terecht kunnen voor alles met betrekking tot hun scheiding. De diverse disciplines verzameld bij een loket. In mijn praktijk is dat gelukkig al aanwezig en wordt daar ook gebruik van gemaakt. Het blijkt niet helemaal duidelijk uit mijn website maar het netwerk is zeker aanwezig. Snel volgt meer nieuws hierover!

15
febr
2018

Verrekening van vermogen bij scheiding gaat niet altijd goed. Er zijn aandachtspunten!

Verdeling en verrekening van vermogen bij scheidingen gaat vaak niet helemaal zoals partijen dat wensen. Overeenstemming wordt wel snel bereikt. Dat de Belastingdienst daar ook een bepaalde gedachte bij heeft, wordt vaak vergeten.

Regelmatig zie ik dat pensioenen en lijfrenten worden verrekend met de overwaarde van een huis of het spaargeld.

Uitleg en begeleiding is dan heel belangrijk. Een lijfrente of pensioen is vaak opgebouwd door middel van een inleg waarbij een belastingvoordeel is behaald (bruto inleg of een aftrek inkomstenbelasting bij een lijfrente premie). Dat het vermogen ooit tot uitkering komt waarbij een belasting wordt geheven wordt vaak duidelijker als je deze toelichting geeft.  

31
jan
2018

Moet ik als stiefouder bijdrage in de kosten levensonderhoud van mijn stiefkinderen?

Heeft de stiefouder een verplichting tot het bijdragen in de kosten levensonderhoud van zijn/haar stiefkinderen? Wanneer ben je nu eigenlijk precies stiefouder? Hoe wordt in de Rechtspraak gekeken naar deze bijdragen voor een stiefkind?

15
jan
2018

Partneralimentatie: Een tijdelijk financieel vangnet

In mijn praktijk als mediator met een financieel/fiscale achtergrond wordt veel over Euro’s gesproken. Geld is een belangrijk onderwerp bij scheiding. Onzekerheid is daarbij een belangrijke drijfveer; kom ik wel rond met hetgeen ik meekrijg of kom ik wel rond als ik dat allemaal moet betalen in het kader van levensonderhoud kinderen of ex partner?