Moet ik als stiefouder bijdrage in de kosten levensonderhoud van mijn stiefkinderen?
Geplaatst op: 31-01-2018
Aantal keer bekeken: 413

Heeft de stiefouder een verplichting tot het bijdragen in de kosten levensonderhoud van zijn/haar stiefkinderen? 

Stap 1

Allereerst is het belangrijk te bepalen wie een stiefouder is in de zin van de wet.

Artikel 1:392 geeft aan dat tot het verstrekken van levensonderhoud op grond van bloed- en aanverwantschap is gehouden: c. Stiefouders.

Artikel 1:395 de stiefouder is alleen verplicht gedurende het huwelijk of geregistreerd partnerschap levensonderhoud te verstrekken aan de tot het gezin behorende minderjarige kinderen van de echtgenoot of geregistreerd partner. 

Stap 2

Vervolgens is het belangrijk te bepalen hoe het bedrag voor levensonderhoud wordt vastgesteld.

Artikel 1:397 lid 2 geeft hiervoor een richtlijn. Indien er meerdere bloed- of aanverwanten (de stiefouder) tot het verstrekken van levensonderhoud aan dezelfde persoon is verplicht. Dan is ieder van hen gehouden en deel van het bedrag te voldoen. Uiteraard tot dat aan de financiële behoefte is voldaan. Bij het bepalen van dit deel wordt rekening gehouden met de draagkracht (het vermogen tot betalen van) en de verhouding waarin een ieder tot de gerechtigde (het kind) staat.

Dat laatste kan een discussiepunt zijn. Dit is ook een onderdeel dat vaak wordt meegenomen bij gerechtelijke uitspraken. Zie hiervoor de uitspraak van de Rechtbank Overijssel 04-08-2017, ECLI:NL:RBOVE:2017:3184. In deze uitspraak is de stiefouder niet gehouden aan een bijdrage in levensonderhoud van zijn stiefkind.

Het Hof Amsterdam heeft op 15-08-2017 de bijdrage van de stiefouder bepaalt aan de hand van redelijkheid. De bijdrage van de stiefouder is hierbij niet naar rato van draagkracht maar naar redelijkheid op 1/3 bepaald. De berekeningen laten een hogere draagkracht voor de stiefouder zien.  Zie hiervoor de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam 15-08-2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:330

Stap 3

Een alternatief ten opzichte van een uitspraak van een Rechter is natuurlijk in onderling overleg bepalen wie welke bijdrage zal gaan doen in de kosten levensonderhoud van de (stief) kinderen. In de praktijk zijn er veel verschillen. Indien het stiefkind heel jong is zal daarbij een andere rol voor de stiefouder zijn dan indien het stiefkind al wat ouder is en minder afhankelijk.

In overleg met elkaar, of indien nodig middels mediation, is het vaak mogelijk afspraken te maken. Het overleg wordt dan vaak op een rustigere manier en met minder strijd gevoerd dan bij een procedure waarbij advocaten het toch voor de eigen cliënt zal opnemen. Dat is de rol van de advocaat en kan niemand hem/haar kwalijk nemen. Gevolg kan zijn dat er meer irritaties ontstaan. De vraag is of dat in het belang is van het kind. 

Stap 4

Blijf vooral goede (stief) ouders voor uw kind. 

Reacties

Reageer

(Je e-mailadres hebben we wel nodig, maar wordt niet gepubliceerd.)
Je naam:
E-mailadres:
Website:
Je reactie:


5 plus 1  =  Voer het resultaat in a.u.b.

Meer artikelen in deze categorie

16
aug
2018

Hogere BTW en aanpassing inkomstenbelasting; wat zijn de gevolgen voor de koopkracht?

In onze praktijk komt de vraag meestal in verband met de partneralimentatie. De betalende partij geeft aan dat de alimentatie omlaag kan omdat de aftrek wordt beperkt. De ontvangende partij geeft aan dat de behoefte hoger wordt omdat de boodschappen duurder worden. 

Zeker na het artikel op nos.nl waarin de kop duidelijk is en veel onrust teweeg brengt; ‘Hogere BTW kost huishoudens volgend jaar 300 euro extra’. Jammer dat er dan met een zin in het artikel aandacht wordt besteed aan de overige aanpassingen waardoor de koopkracht wel vooruit gaat.

02
aug
2018

Het echtscheidingsconvenant en de eigen woning

Het blijft een item dat niet genoeg besproken kan worden. Het gaat nog steeds regelmatig niet goed. De belastingdienst neemt een standpunt in waar geen rekening mee wordt gehouden. Dat kan worden voorkomen door het convenant op een juiste manier op te stellen. De belastingdienst ziet te vaak dat belastingplichtigen zich hier niet voldoende bewust van zijn; en adviseurs van belastingplichtigen ten tijde van de scheiding ook niet! 

30
juni
2018

Wordt de wetgeving inzake aanpassing duur partneralimentatie nu echt aangepast?

Woensdag 27 juni 2018 is het gewijzigd Wetsvoorstel herziening partneralimentatie behandeld. De politieke partijen hebben hun standpunten en vragen besproken. Voor meer informatie hierover zie: Plenair verslag tweede kamer. Op een nader te bepalen moment zal deze discussie worden hervat. De initiatiefnemers hebben hierdoor de mogelijkheid om hun reactie voor te bereiden. En een onderbouwd antwoord geven op de vragen vanuit de kamer. 

08
juni
2018

Aftrekbeperking partneralimentatie 2019?

De laatste maanden krijgen wij steeds meer vragen omtrent de voorstellen aanpassing aftrekbaarheid partneralimentatie. Ik hoor mensen al zeggen dat de aftrekbaarheid wordt geminimaliseerd en dat de ontvangende partij minder belasting hoeft te betalen waardoor alimentatie omlaag kan. Vergeten wordt dan dat de heffingskorting deze verlaging weer kunnen compenseren. Het regeerakkoord kabinet Rutte III heeft zeker wel gevolgen voor mate van aftrek partneralimentatie. Daarnaast heeft het regeerakkoord invloed op het besteedbaar inkomen en de draagkracht. 

22
mei
2018

Tot de dood ons scheidt is niet voor iedereen weggelegd

In mijn praktijk zie ik een verhoogde vraag van ouderen die ervoor kiezen uit elkaar te gaan. Na jaren samenzijn, de opvoeding van de kinderen is volbracht, de pensioenleeftijd nadert; er wordt steeds vaker gekozen om de toekomst zonder elkaar te delen. 

17
april
2018

Bundel je krachten en kwaliteiten, dat kan het beste zijn voor jouw klanten.

In de afgelopen jaren dat ik als zelfstandige werk zijn er diverse samenwerkingen ontstaan. Wat is het fijn om specialisten in mijn netwerk te hebben! Specialisten op deelgebieden waar ik een beetje kennis van heb maar lang niet voldoende om mijn klanten daar volledig in te begeleiden. Zo gebruiken deze specialisten mij ook op mijn specialisatie; financien en fiscaliteiten. 

15
maart
2018

Het scheidingsloket is nodig en is er al!

Het is heel duidelijk geworden uit het rapport van Andre Rouvoet; er is een loket nodig waar mensen terecht kunnen voor alles met betrekking tot hun scheiding. De diverse disciplines verzameld bij een loket. In mijn praktijk is dat gelukkig al aanwezig en wordt daar ook gebruik van gemaakt. Het blijkt niet helemaal duidelijk uit mijn website maar het netwerk is zeker aanwezig. Snel volgt meer nieuws hierover!

15
febr
2018

Verrekening van vermogen bij scheiding gaat niet altijd goed. Er zijn aandachtspunten!

Verdeling en verrekening van vermogen bij scheidingen gaat vaak niet helemaal zoals partijen dat wensen. Overeenstemming wordt wel snel bereikt. Dat de Belastingdienst daar ook een bepaalde gedachte bij heeft, wordt vaak vergeten.

Regelmatig zie ik dat pensioenen en lijfrenten worden verrekend met de overwaarde van een huis of het spaargeld.

Uitleg en begeleiding is dan heel belangrijk. Een lijfrente of pensioen is vaak opgebouwd door middel van een inleg waarbij een belastingvoordeel is behaald (bruto inleg of een aftrek inkomstenbelasting bij een lijfrente premie). Dat het vermogen ooit tot uitkering komt waarbij een belasting wordt geheven wordt vaak duidelijker als je deze toelichting geeft.  

15
jan
2018

Partneralimentatie: Een tijdelijk financieel vangnet

In mijn praktijk als mediator met een financieel/fiscale achtergrond wordt veel over Euro’s gesproken. Geld is een belangrijk onderwerp bij scheiding. Onzekerheid is daarbij een belangrijke drijfveer; kom ik wel rond met hetgeen ik meekrijg of kom ik wel rond als ik dat allemaal moet betalen in het kader van levensonderhoud kinderen of ex partner?