Mediaton naast Strafrecht; er zijn zoveel misverstanden
Geplaatst op: 14-12-2016
Aantal keer bekeken: 829

Als mediator heb ik mijn ervaring mogen toepassen in de pilot Mediation Naast Strafrecht bij de Rechtbank Amsterdam. Een prachtig initiatief waarbij geweldige resultaten zijn bereikt. In de praktijk ontdekte ik ook dat er veel misverstanden zijn over deze Mediations: “Denken criminelen dat ze er met een gesprek vanaf zijn?”

Het verbaasde mij dan ook dat in het item van Eénvandaag ( vrijdag 2 december 2016) wordt gesproken over criminelen. Ben je als verdachte direct een crimineel?

Misverstand nummer één:

Waarom zouden mensen met een crimineel in gesprek gaan?

Crimineel staat in de Van Dale gedefinieerd als misdadiger, iemand die zich aan een misdaad heeft schuldig gemaakt of dit pleegt te doen. In Mediation naast Strafrecht hebben we te maken met een verdachte. Er heeft nog geen veroordeling (door de Rechter) plaatsgevonden.

Bij het woord crimineel denkt de gemiddelde Nederlander direct aan Willem Holleeder of Klaas Bruinsma. Ben je direct een crimineel als je een keer ruzie hebt gemaakt met je buurman en de buurman aangifte heeft gedaan tegen jouw daad?

Ook in deze situatie ben je een verdachte en kun je in aanmerking komen voor het aanbod Mediation naast Strafrecht.

Iedereen kan in een situatie komen waarbij een handeling wordt verricht die strafbaar is. Te denken valt aan een situatie in het verkeer waarbij, bijvoorbeeld, de deur wordt geopend terwijl er een fietser/scooter zonder verlichting toch wat dichterbij is. De fietser/scooterrijder kan dan aangifte tegen je doen. Je bent dan ook een verdachte en dus crimineel?

Zo zijn er meer voorbeelden te benoemen waarin iedere, brave, burger als verdachte kan worden bestempeld in het juridische kader. Dat maakt een verdachte nog niet direct een slecht mens. Ben je een slecht mens als je voor je kind of vrouw opkomt en iemand die jouw kind/vrouw lastigvalt een duw geeft, die vervolgens valt? 

Vaak vindt er mediation plaats indien partijen nog een toekomst samen hebben, dat kan gelden voor buren, familie, collega’s, buurtgenoten enzovoort.

Indien in mediation afspraken worden gemaakt over bijvoorbeeld een schadevergoeding, hoe in de toekomst met elkaar om te gaan en er een goed gesprek heeft plaatsgevonden tussen betrokkenen heeft dat niet automatisch tot gevolg dat er geen straf volgt.

De overeenkomst die betrokkenen ondertekenen wordt aan het strafdossier toegevoegd. Vervolgens laat de Rechter en Officier van Justitie daar zijn/haar blik over gaan; is dit voldoende of wordt, maatschappelijk gezien, een straf nodig geacht? Zo ja, dan volgt er in deze situaties ook een zitting waarin de verdachte een straf kan worden opgelegd.

Het resultaat is dat het, wederzijds, begrip toeneemt en betrokkenen meer rust hebben voor de situaties dat zij elkaar weer tegenkomen. Vaak neemt het recidive risico af door het ontstaan van begrip en respect voor de situatie waarin de ander is gekomen door het handelen van een van de partijen.

Hoe mooi is dat? En ja, het is een gesprek met een ‘crimineel’ iemand die een handeling heeft verricht waarvoor in Nederland een straf kan worden gegeven. 

Reacties

Reageer

(Je e-mailadres hebben we wel nodig, maar wordt niet gepubliceerd.)
Je naam:
E-mailadres:
Website:
Je reactie:


6 plus 8  =  Voer het resultaat in a.u.b.

Meer artikelen in deze categorie

16
aug
2018

Hogere BTW en aanpassing inkomstenbelasting; wat zijn de gevolgen voor de koopkracht?

In onze praktijk komt de vraag meestal in verband met de partneralimentatie. De betalende partij geeft aan dat de alimentatie omlaag kan omdat de aftrek wordt beperkt. De ontvangende partij geeft aan dat de behoefte hoger wordt omdat de boodschappen duurder worden. 

Zeker na het artikel op nos.nl waarin de kop duidelijk is en veel onrust teweeg brengt; ‘Hogere BTW kost huishoudens volgend jaar 300 euro extra’. Jammer dat er dan met een zin in het artikel aandacht wordt besteed aan de overige aanpassingen waardoor de koopkracht wel vooruit gaat.

02
aug
2018

Het echtscheidingsconvenant en de eigen woning

Het blijft een item dat niet genoeg besproken kan worden. Het gaat nog steeds regelmatig niet goed. De belastingdienst neemt een standpunt in waar geen rekening mee wordt gehouden. Dat kan worden voorkomen door het convenant op een juiste manier op te stellen. De belastingdienst ziet te vaak dat belastingplichtigen zich hier niet voldoende bewust van zijn; en adviseurs van belastingplichtigen ten tijde van de scheiding ook niet! 

30
juni
2018

Wordt de wetgeving inzake aanpassing duur partneralimentatie nu echt aangepast?

Woensdag 27 juni 2018 is het gewijzigd Wetsvoorstel herziening partneralimentatie behandeld. De politieke partijen hebben hun standpunten en vragen besproken. Voor meer informatie hierover zie: Plenair verslag tweede kamer. Op een nader te bepalen moment zal deze discussie worden hervat. De initiatiefnemers hebben hierdoor de mogelijkheid om hun reactie voor te bereiden. En een onderbouwd antwoord geven op de vragen vanuit de kamer. 

08
juni
2018

Aftrekbeperking partneralimentatie 2019?

De laatste maanden krijgen wij steeds meer vragen omtrent de voorstellen aanpassing aftrekbaarheid partneralimentatie. Ik hoor mensen al zeggen dat de aftrekbaarheid wordt geminimaliseerd en dat de ontvangende partij minder belasting hoeft te betalen waardoor alimentatie omlaag kan. Vergeten wordt dan dat de heffingskorting deze verlaging weer kunnen compenseren. Het regeerakkoord kabinet Rutte III heeft zeker wel gevolgen voor mate van aftrek partneralimentatie. Daarnaast heeft het regeerakkoord invloed op het besteedbaar inkomen en de draagkracht. 

22
mei
2018

Tot de dood ons scheidt is niet voor iedereen weggelegd

In mijn praktijk zie ik een verhoogde vraag van ouderen die ervoor kiezen uit elkaar te gaan. Na jaren samenzijn, de opvoeding van de kinderen is volbracht, de pensioenleeftijd nadert; er wordt steeds vaker gekozen om de toekomst zonder elkaar te delen. 

17
april
2018

Bundel je krachten en kwaliteiten, dat kan het beste zijn voor jouw klanten.

In de afgelopen jaren dat ik als zelfstandige werk zijn er diverse samenwerkingen ontstaan. Wat is het fijn om specialisten in mijn netwerk te hebben! Specialisten op deelgebieden waar ik een beetje kennis van heb maar lang niet voldoende om mijn klanten daar volledig in te begeleiden. Zo gebruiken deze specialisten mij ook op mijn specialisatie; financien en fiscaliteiten. 

15
maart
2018

Het scheidingsloket is nodig en is er al!

Het is heel duidelijk geworden uit het rapport van Andre Rouvoet; er is een loket nodig waar mensen terecht kunnen voor alles met betrekking tot hun scheiding. De diverse disciplines verzameld bij een loket. In mijn praktijk is dat gelukkig al aanwezig en wordt daar ook gebruik van gemaakt. Het blijkt niet helemaal duidelijk uit mijn website maar het netwerk is zeker aanwezig. Snel volgt meer nieuws hierover!

15
febr
2018

Verrekening van vermogen bij scheiding gaat niet altijd goed. Er zijn aandachtspunten!

Verdeling en verrekening van vermogen bij scheidingen gaat vaak niet helemaal zoals partijen dat wensen. Overeenstemming wordt wel snel bereikt. Dat de Belastingdienst daar ook een bepaalde gedachte bij heeft, wordt vaak vergeten.

Regelmatig zie ik dat pensioenen en lijfrenten worden verrekend met de overwaarde van een huis of het spaargeld.

Uitleg en begeleiding is dan heel belangrijk. Een lijfrente of pensioen is vaak opgebouwd door middel van een inleg waarbij een belastingvoordeel is behaald (bruto inleg of een aftrek inkomstenbelasting bij een lijfrente premie). Dat het vermogen ooit tot uitkering komt waarbij een belasting wordt geheven wordt vaak duidelijker als je deze toelichting geeft.  

31
jan
2018

Moet ik als stiefouder bijdrage in de kosten levensonderhoud van mijn stiefkinderen?

Heeft de stiefouder een verplichting tot het bijdragen in de kosten levensonderhoud van zijn/haar stiefkinderen? Wanneer ben je nu eigenlijk precies stiefouder? Hoe wordt in de Rechtspraak gekeken naar deze bijdragen voor een stiefkind?