Het scheidingsloket is nodig en is er al!
Geplaatst op: 15-03-2018
Aantal keer bekeken: 399

Het is heel duidelijk geworden uit het rapport van Andre Rouvoet; er is een loket nodig waar mensen terecht kunnen voor alles met betrekking tot hun scheiding. De diverse disciplines verzameld bij een loket. In mijn praktijk is dat gelukkig al aanwezig en wordt daar ook gebruik van gemaakt. Het blijkt niet helemaal duidelijk uit mijn website maar het netwerk is zeker aanwezig. Snel volgt meer nieuws hierover!

De mediator

Als mediator spreek ik zelf veel met partijen over het uit elkaar gaan. De melding van scheiding. De wensen en verwachtingen van elkaar nu en in de toekomst. Het gesprek begeleiden is de rol van de mediator. De neutraliteit en objectiviteit is daarbij belangrijk; ieder zijn/haar gevoel is een gevoel. Dat moet  gerespecteerd worden. Ook elke mediator heeft haar gewoontes. Is er geen click, dan zijn er voldoende mediators (met diverse achtergronden) aan wie kan worden overgedragen.

De kindbehartiger

Veelvuldig wordt gebruik gemaakt van een kindbehartiger. De kinderen hebben een eigen stem en krijgen ook eigen oren! De kindbehartiger is iemand die met kinderen spreekt. Zo voelen de kinderen zich veilig en vrij om werkelijk te verwoorden wat zij ervan denken. En dat is niet altijd zoals de ouders verwachten! Soms komen daar mooie gesprekken uit voort.

De financieel/fiscaal deskundige

In mijn praktijk heb ik als mediator een financieel/fiscale achtergrond. Partijen kunnen daarom ook dit onderdeel met mij bespreken. Soms weten partijen precies hoe zij dingen willen regelen. Dat wordt als eenvoudig gezien. Totdat bij een gesprek met een financieel/fiscaal deskundige blijkt dat de Belastingdienst ook mee kan kijken. Dat is helemaal niet erg vaak is een oplossing om hetgeen partijen wensen ook op een fiscaal correcte manier af te handelen. Op dit gebied heb ik ook een aanvullende functie bij andere mediators en advocaten.

De psycholoog

Soms kan het fijn zijn om psychologische ondersteuning, individueel of juist met (een deel) van het gezin te hebben. Het hoeven geen lange projecten te zijn. Een handvat krijgen om verder te kunnen is vaak al genoeg. Het kan verlichting geven. Niet elke hulpverlener past bij iedereen. Daarom is een netwerk van psychologen belangrijk. Dat netwerk is aanwezig.

De advocaat

Juridisch dient een en ander te worden afgerond. En vaak is het belangrijk dat afspraken nog even worden doorgenomen met een advocaat. Even een laatste check, soms van bewustwording. Soms ter controle of de afspraken die zijn gemaakt werkelijk de afspraken zijn waar echt voor wordt gekozen. De advocaat is daarvoor een goede gesprekspartner. Niet elke advocaat past bij de klant. Het netwerk is dusdanig dat er altijd wel een advocaat beschikbaar is waarvan wij denken dat er een click bestaat. 

Reacties

Reageer

(Je e-mailadres hebben we wel nodig, maar wordt niet gepubliceerd.)
Je naam:
E-mailadres:
Website:
Je reactie:


18 min 4  =  Voer het resultaat in a.u.b.

Meer artikelen in deze categorie

16
aug
2018

Hogere BTW en aanpassing inkomstenbelasting; wat zijn de gevolgen voor de koopkracht?

In onze praktijk komt de vraag meestal in verband met de partneralimentatie. De betalende partij geeft aan dat de alimentatie omlaag kan omdat de aftrek wordt beperkt. De ontvangende partij geeft aan dat de behoefte hoger wordt omdat de boodschappen duurder worden. 

Zeker na het artikel op nos.nl waarin de kop duidelijk is en veel onrust teweeg brengt; ‘Hogere BTW kost huishoudens volgend jaar 300 euro extra’. Jammer dat er dan met een zin in het artikel aandacht wordt besteed aan de overige aanpassingen waardoor de koopkracht wel vooruit gaat.

02
aug
2018

Het echtscheidingsconvenant en de eigen woning

Het blijft een item dat niet genoeg besproken kan worden. Het gaat nog steeds regelmatig niet goed. De belastingdienst neemt een standpunt in waar geen rekening mee wordt gehouden. Dat kan worden voorkomen door het convenant op een juiste manier op te stellen. De belastingdienst ziet te vaak dat belastingplichtigen zich hier niet voldoende bewust van zijn; en adviseurs van belastingplichtigen ten tijde van de scheiding ook niet! 

30
juni
2018

Wordt de wetgeving inzake aanpassing duur partneralimentatie nu echt aangepast?

Woensdag 27 juni 2018 is het gewijzigd Wetsvoorstel herziening partneralimentatie behandeld. De politieke partijen hebben hun standpunten en vragen besproken. Voor meer informatie hierover zie: Plenair verslag tweede kamer. Op een nader te bepalen moment zal deze discussie worden hervat. De initiatiefnemers hebben hierdoor de mogelijkheid om hun reactie voor te bereiden. En een onderbouwd antwoord geven op de vragen vanuit de kamer. 

08
juni
2018

Aftrekbeperking partneralimentatie 2019?

De laatste maanden krijgen wij steeds meer vragen omtrent de voorstellen aanpassing aftrekbaarheid partneralimentatie. Ik hoor mensen al zeggen dat de aftrekbaarheid wordt geminimaliseerd en dat de ontvangende partij minder belasting hoeft te betalen waardoor alimentatie omlaag kan. Vergeten wordt dan dat de heffingskorting deze verlaging weer kunnen compenseren. Het regeerakkoord kabinet Rutte III heeft zeker wel gevolgen voor mate van aftrek partneralimentatie. Daarnaast heeft het regeerakkoord invloed op het besteedbaar inkomen en de draagkracht. 

22
mei
2018

Tot de dood ons scheidt is niet voor iedereen weggelegd

In mijn praktijk zie ik een verhoogde vraag van ouderen die ervoor kiezen uit elkaar te gaan. Na jaren samenzijn, de opvoeding van de kinderen is volbracht, de pensioenleeftijd nadert; er wordt steeds vaker gekozen om de toekomst zonder elkaar te delen. 

17
april
2018

Bundel je krachten en kwaliteiten, dat kan het beste zijn voor jouw klanten.

In de afgelopen jaren dat ik als zelfstandige werk zijn er diverse samenwerkingen ontstaan. Wat is het fijn om specialisten in mijn netwerk te hebben! Specialisten op deelgebieden waar ik een beetje kennis van heb maar lang niet voldoende om mijn klanten daar volledig in te begeleiden. Zo gebruiken deze specialisten mij ook op mijn specialisatie; financien en fiscaliteiten. 

15
febr
2018

Verrekening van vermogen bij scheiding gaat niet altijd goed. Er zijn aandachtspunten!

Verdeling en verrekening van vermogen bij scheidingen gaat vaak niet helemaal zoals partijen dat wensen. Overeenstemming wordt wel snel bereikt. Dat de Belastingdienst daar ook een bepaalde gedachte bij heeft, wordt vaak vergeten.

Regelmatig zie ik dat pensioenen en lijfrenten worden verrekend met de overwaarde van een huis of het spaargeld.

Uitleg en begeleiding is dan heel belangrijk. Een lijfrente of pensioen is vaak opgebouwd door middel van een inleg waarbij een belastingvoordeel is behaald (bruto inleg of een aftrek inkomstenbelasting bij een lijfrente premie). Dat het vermogen ooit tot uitkering komt waarbij een belasting wordt geheven wordt vaak duidelijker als je deze toelichting geeft.  

31
jan
2018

Moet ik als stiefouder bijdrage in de kosten levensonderhoud van mijn stiefkinderen?

Heeft de stiefouder een verplichting tot het bijdragen in de kosten levensonderhoud van zijn/haar stiefkinderen? Wanneer ben je nu eigenlijk precies stiefouder? Hoe wordt in de Rechtspraak gekeken naar deze bijdragen voor een stiefkind?

15
jan
2018

Partneralimentatie: Een tijdelijk financieel vangnet

In mijn praktijk als mediator met een financieel/fiscale achtergrond wordt veel over Euro’s gesproken. Geld is een belangrijk onderwerp bij scheiding. Onzekerheid is daarbij een belangrijke drijfveer; kom ik wel rond met hetgeen ik meekrijg of kom ik wel rond als ik dat allemaal moet betalen in het kader van levensonderhoud kinderen of ex partner?