Hogere BTW en aanpassing inkomstenbelasting; wat zijn de gevolgen voor de koopkracht?
Geplaatst op: 16-08-2018
Aantal keer bekeken: 76

Deze vraag krijg ik vaak in verband met partneralimentatie. De betaler geeft aan dat de alimentatie omlaag kan omdat de aftrek wordt beperkt. De ontvanger geeft aan dat de behoefte hoger wordt omdat de boodschappen duurder worden. 

Zeker na het artikel op nos.nl waarin de kop duidelijk is en veel onrust teweeg brengt; ‘ Hogere BTW kost huishoudens volgend jaar 300 euro extra’. Slechts met één zin in het artikel wordt aandacht wordt besteed aan de overige aanpassingen waardoor de koopkracht wel vooruit gaat. 

Aanpassing aftrekbaarheid Partneralimentatie per 2019

Help! De aftrekbaarheid wordt geminimaliseerd,hoor ik vaak. De ontvanger hoeft minder belasting te betalen, de alimentatie kan omlaag. Dat de heffingskorting deze aftrekbeperking kunnen compenseren wordt vaak vergeten. Het regeerakkoord kabinet Rutte III heeft zeker wel gevolgen voor mate van aftrek partneralimentatie. Het regeerakkoord heeft ook invloed op het besteedbaar inkomen en de draagkracht. Het Nibud heeft hiervoor berekeningen gemaakt. Uit deze berekeningen blijkt dat alleen een beperkt aantal mensen die een AOW uitkering ontvangen met een aanvullend pensioen daadwerkelijk in koopkracht (iets) inleveren. Het lijkt erop dat een ieder een vooruitgang in de koopkracht zal hebben. 

Het is daarbij natuurlijk ook afhankelijk van de consumptie; niet iedereen leeft conform de Nibud normen. Voor het volledige rapport van de Nibud kijk hier

De regeling zoals deze nu (2018) geldt

Betaalde partneralimentatie kan, als persoonsgebonden aftrek, in mindering worden gebracht op het belastbaar inkomen. Het maximale fiscaal voordeel is 51,95%. 

Voorstel regeerakkoord

Voor alle aftrekposten (dus ook bijvoorbeeld hypotheekrente) komt een geleidelijke afbouw waardoor de belastingaftrek wordt beperkt. 

In 2019 is het plan de aftrek te beperken tot maximaal 49%, waarbij een afloop volgt tot 2023 met een aftrek tot 37%. 

Andere voorstellen

Belastingschijven worden beperkt tot twee schijven. 

Heffingskortingen worden, als compensatie, aangepast. Aanpassingen worden ook doorgevoerd met het oog op de verhoging van het lage BTW tarief (van 6% naar 9%). 

Het zijn voorstellen waarbij nog niet alles duidelijk is. Een werkelijke inkijk in de gevolgen kunnen wij pas geven zodra alles duidelijk is. Het alleen varen op verlaging van de aftrekbaarheid en niet de verlaging van de schijven, aanpassing van de heffingskortingen en de BTW verhoging meenemen is wat kort door de bocht. Deze aanpassingen zullen werkelijk de draagkracht én aanvullende behoefte van de alimentatieplichtige en gerechtigde beïnvloeden. Zie hiervoor het rapport van de Nibud

Reacties

Reageer

(Je e-mailadres hebben we wel nodig, maar wordt niet gepubliceerd.)
Je naam:
E-mailadres:
Website:
Je reactie:


20 min 4  =  Voer het resultaat in a.u.b.

Meer artikelen in deze categorie

02
aug
2018

Het echtscheidingsconvenant en de eigen woning

Het blijft een item dat niet genoeg besproken kan worden. Het gaat nog steeds regelmatig niet goed. De belastingdienst neemt een standpunt in waar geen rekening mee wordt gehouden. Dat kan worden voorkomen door het convenant op een juiste manier op te stellen. De belastingdienst ziet te vaak dat belastingplichtigen zich hier niet voldoende bewust van zijn; en adviseurs van belastingplichtigen ten tijde van de scheiding ook niet! 

30
juni
2018

Wordt de wetgeving inzake aanpassing duur partneralimentatie nu echt aangepast?

Woensdag 27 juni 2018 is het gewijzigd Wetsvoorstel herziening partneralimentatie behandeld. De politieke partijen hebben hun standpunten en vragen besproken. Voor meer informatie hierover zie: Plenair verslag tweede kamer. Op een nader te bepalen moment zal deze discussie worden hervat. De initiatiefnemers hebben hierdoor de mogelijkheid om hun reactie voor te bereiden. En een onderbouwd antwoord geven op de vragen vanuit de kamer. 

08
juni
2018

Aftrekbeperking partneralimentatie 2019?

De laatste maanden krijgen wij steeds meer vragen omtrent de voorstellen aanpassing aftrekbaarheid partneralimentatie. Ik hoor mensen al zeggen dat de aftrekbaarheid wordt geminimaliseerd en dat de ontvangende partij minder belasting hoeft te betalen waardoor alimentatie omlaag kan. Vergeten wordt dan dat de heffingskorting deze verlaging weer kunnen compenseren. Het regeerakkoord kabinet Rutte III heeft zeker wel gevolgen voor mate van aftrek partneralimentatie. Daarnaast heeft het regeerakkoord invloed op het besteedbaar inkomen en de draagkracht. 

22
mei
2018

Tot de dood ons scheidt is niet voor iedereen weggelegd

In mijn praktijk zie ik een verhoogde vraag van ouderen die ervoor kiezen uit elkaar te gaan. Na jaren samenzijn, de opvoeding van de kinderen is volbracht, de pensioenleeftijd nadert; er wordt steeds vaker gekozen om de toekomst zonder elkaar te delen. 

17
april
2018

Bundel je krachten en kwaliteiten, dat kan het beste zijn voor jouw klanten.

In de afgelopen jaren dat ik als zelfstandige werk zijn er diverse samenwerkingen ontstaan. Wat is het fijn om specialisten in mijn netwerk te hebben! Specialisten op deelgebieden waar ik een beetje kennis van heb maar lang niet voldoende om mijn klanten daar volledig in te begeleiden. Zo gebruiken deze specialisten mij ook op mijn specialisatie; financien en fiscaliteiten. 

15
maart
2018

Het scheidingsloket is nodig en is er al!

Het is heel duidelijk geworden uit het rapport van Andre Rouvoet; er is een loket nodig waar mensen terecht kunnen voor alles met betrekking tot hun scheiding. De diverse disciplines verzameld bij een loket. In mijn praktijk is dat gelukkig al aanwezig en wordt daar ook gebruik van gemaakt. Het blijkt niet helemaal duidelijk uit mijn website maar het netwerk is zeker aanwezig. Snel volgt meer nieuws hierover!

15
febr
2018

Verrekening van vermogen bij scheiding gaat niet altijd goed. Er zijn aandachtspunten!

Verdeling en verrekening van vermogen bij scheidingen gaat vaak niet helemaal zoals partijen dat wensen. Overeenstemming wordt wel snel bereikt. Dat de Belastingdienst daar ook een bepaalde gedachte bij heeft, wordt vaak vergeten.

Regelmatig zie ik dat pensioenen en lijfrenten worden verrekend met de overwaarde van een huis of het spaargeld.

Uitleg en begeleiding is dan heel belangrijk. Een lijfrente of pensioen is vaak opgebouwd door middel van een inleg waarbij een belastingvoordeel is behaald (bruto inleg of een aftrek inkomstenbelasting bij een lijfrente premie). Dat het vermogen ooit tot uitkering komt waarbij een belasting wordt geheven wordt vaak duidelijker als je deze toelichting geeft.  

31
jan
2018

Moet ik als stiefouder bijdrage in de kosten levensonderhoud van mijn stiefkinderen?

Heeft de stiefouder een verplichting tot het bijdragen in de kosten levensonderhoud van zijn/haar stiefkinderen? Wanneer ben je nu eigenlijk precies stiefouder? Hoe wordt in de Rechtspraak gekeken naar deze bijdragen voor een stiefkind?

15
jan
2018

Partneralimentatie: Een tijdelijk financieel vangnet

In mijn praktijk als mediator met een financieel/fiscale achtergrond wordt veel over Euro’s gesproken. Geld is een belangrijk onderwerp bij scheiding. Onzekerheid is daarbij een belangrijke drijfveer; kom ik wel rond met hetgeen ik meekrijg of kom ik wel rond als ik dat allemaal moet betalen in het kader van levensonderhoud kinderen of ex partner?