Belastingplannen; welk effect heeft dit op partneralimentatie vanaf 2019?
Geplaatst op: 27-11-2017
Aantal keer bekeken: 367

Partneralimentatie is een onderwerp (zoekopdracht) waardoor veel bezoekers op mijn website binnenkomen. Het  vooruitzicht gedurende 12 jaar een ex partner financieel te moeten ondersteunen is vaak een angstbeeld voor de meerverdienende partij bij een scheiding. Dat deze 12 jaar nog maar zelden voorkomt in de Rechtspraak is vaak niet bekend. Er wordt steeds vaker gekeken naar de mogelijkheid tot het verwerven van een inkomen door de ontvangende partij.

De belastingplannen van het kabinet kunnen ook nog eens een behoorlijk effect hebben op deze betalingen. De intentie is om deze wijzigingen in 2019 te laten ingaan.

Het belastingstelsel wordt wel overzichtelijker; van 4 naar 2 schijven!

In de eerste schijf wordt het inkomen tot € 68.600,- belast met een basistarief van 36,93%. Over het inkomen daarboven wordt 49,5% belasting geheven. Daarbij zullen er ook veel aanpassingen worden doorgevoerd in de diverse heffingskortingen waardoor de belastingdruk mogelijk niet veel lager zal worden.

Een lagere belasting voor de hogere inkomens maar…. de aftrekposten worden beperkt, deze zijn alleen nog maar aftrekbaar tegen het lage tarief. Dat laatste heeft invloed op de draagkracht (mogelijkheid tot het betalen van partneralimentatie) voor de betalende partij. Het effect kan groot zijn; de huidige teruggave kan maximaal 52% bedragen. Dat is al snel 15,07% meer dan de teruggave tegen het voorgestelde tarief van 36,93%.

Daarentegen kan het ook zo zijn dat het te ontvangen bedrag tegen het lagere tarief wordt belast. Het huidige tarief kan 40,88% zijn maar ook 52%.

Het blijven natuurlijk belastingplannen, plannen die nog niet zijn omgezet naar daadwerkelijke regelgeving. Het vereenvoudigen van de belastingen is al jaren een onderdeel van elk kabinet. Eenvoudig zal het nooit worden. Met alle heffingskortingen en aftrekbare lasten blijft het onoverzichtelijk. Het overzicht is helemaal lastig in het jaar van scheiding waarbij de eigen woning nog niet is toegedeeld of verkocht. Vereenvoudiging van het systeem is welkom!

Indien de plannen daadwerkelijk worden uitgevoerd, kan dit een reden zijn voor aanpassing van de partneralimentatie. De mooiste manier om deze aanpassing aan te vragen is door in overleg te gaan met de ex partner. Open communicatie waarom de mening is gevormd inzake de aanpassing van de partneralimentatie kan het effect geven waardoor begrip ontstaat en er geen eindeloze, vaak dure, procedure hoeft te worden gevoerd met advocaten bij de Rechtbank. Daarbij heeft zo’n procedure vaak een stress effect dat (vaak ongewild) effect kan hebben op de kinderen. 

Reacties

Reageer

(Je e-mailadres hebben we wel nodig, maar wordt niet gepubliceerd.)
Je naam:
E-mailadres:
Website:
Je reactie:


7 maal 2  =  Voer het resultaat in a.u.b.

Meer artikelen in deze categorie

16
aug
2018

Hogere BTW en aanpassing inkomstenbelasting; wat zijn de gevolgen voor de koopkracht?

In onze praktijk komt de vraag meestal in verband met de partneralimentatie. De betalende partij geeft aan dat de alimentatie omlaag kan omdat de aftrek wordt beperkt. De ontvangende partij geeft aan dat de behoefte hoger wordt omdat de boodschappen duurder worden. 

Zeker na het artikel op nos.nl waarin de kop duidelijk is en veel onrust teweeg brengt; ‘Hogere BTW kost huishoudens volgend jaar 300 euro extra’. Jammer dat er dan met een zin in het artikel aandacht wordt besteed aan de overige aanpassingen waardoor de koopkracht wel vooruit gaat.

02
aug
2018

Het echtscheidingsconvenant en de eigen woning

Het blijft een item dat niet genoeg besproken kan worden. Het gaat nog steeds regelmatig niet goed. De belastingdienst neemt een standpunt in waar geen rekening mee wordt gehouden. Dat kan worden voorkomen door het convenant op een juiste manier op te stellen. De belastingdienst ziet te vaak dat belastingplichtigen zich hier niet voldoende bewust van zijn; en adviseurs van belastingplichtigen ten tijde van de scheiding ook niet! 

30
juni
2018

Wordt de wetgeving inzake aanpassing duur partneralimentatie nu echt aangepast?

Woensdag 27 juni 2018 is het gewijzigd Wetsvoorstel herziening partneralimentatie behandeld. De politieke partijen hebben hun standpunten en vragen besproken. Voor meer informatie hierover zie: Plenair verslag tweede kamer. Op een nader te bepalen moment zal deze discussie worden hervat. De initiatiefnemers hebben hierdoor de mogelijkheid om hun reactie voor te bereiden. En een onderbouwd antwoord geven op de vragen vanuit de kamer. 

08
juni
2018

Aftrekbeperking partneralimentatie 2019?

De laatste maanden krijgen wij steeds meer vragen omtrent de voorstellen aanpassing aftrekbaarheid partneralimentatie. Ik hoor mensen al zeggen dat de aftrekbaarheid wordt geminimaliseerd en dat de ontvangende partij minder belasting hoeft te betalen waardoor alimentatie omlaag kan. Vergeten wordt dan dat de heffingskorting deze verlaging weer kunnen compenseren. Het regeerakkoord kabinet Rutte III heeft zeker wel gevolgen voor mate van aftrek partneralimentatie. Daarnaast heeft het regeerakkoord invloed op het besteedbaar inkomen en de draagkracht. 

22
mei
2018

Tot de dood ons scheidt is niet voor iedereen weggelegd

In mijn praktijk zie ik een verhoogde vraag van ouderen die ervoor kiezen uit elkaar te gaan. Na jaren samenzijn, de opvoeding van de kinderen is volbracht, de pensioenleeftijd nadert; er wordt steeds vaker gekozen om de toekomst zonder elkaar te delen. 

17
april
2018

Bundel je krachten en kwaliteiten, dat kan het beste zijn voor jouw klanten.

In de afgelopen jaren dat ik als zelfstandige werk zijn er diverse samenwerkingen ontstaan. Wat is het fijn om specialisten in mijn netwerk te hebben! Specialisten op deelgebieden waar ik een beetje kennis van heb maar lang niet voldoende om mijn klanten daar volledig in te begeleiden. Zo gebruiken deze specialisten mij ook op mijn specialisatie; financien en fiscaliteiten. 

15
maart
2018

Het scheidingsloket is nodig en is er al!

Het is heel duidelijk geworden uit het rapport van Andre Rouvoet; er is een loket nodig waar mensen terecht kunnen voor alles met betrekking tot hun scheiding. De diverse disciplines verzameld bij een loket. In mijn praktijk is dat gelukkig al aanwezig en wordt daar ook gebruik van gemaakt. Het blijkt niet helemaal duidelijk uit mijn website maar het netwerk is zeker aanwezig. Snel volgt meer nieuws hierover!

15
febr
2018

Verrekening van vermogen bij scheiding gaat niet altijd goed. Er zijn aandachtspunten!

Verdeling en verrekening van vermogen bij scheidingen gaat vaak niet helemaal zoals partijen dat wensen. Overeenstemming wordt wel snel bereikt. Dat de Belastingdienst daar ook een bepaalde gedachte bij heeft, wordt vaak vergeten.

Regelmatig zie ik dat pensioenen en lijfrenten worden verrekend met de overwaarde van een huis of het spaargeld.

Uitleg en begeleiding is dan heel belangrijk. Een lijfrente of pensioen is vaak opgebouwd door middel van een inleg waarbij een belastingvoordeel is behaald (bruto inleg of een aftrek inkomstenbelasting bij een lijfrente premie). Dat het vermogen ooit tot uitkering komt waarbij een belasting wordt geheven wordt vaak duidelijker als je deze toelichting geeft.  

31
jan
2018

Moet ik als stiefouder bijdrage in de kosten levensonderhoud van mijn stiefkinderen?

Heeft de stiefouder een verplichting tot het bijdragen in de kosten levensonderhoud van zijn/haar stiefkinderen? Wanneer ben je nu eigenlijk precies stiefouder? Hoe wordt in de Rechtspraak gekeken naar deze bijdragen voor een stiefkind?