VanDoorn mediation & financial planning

Akkoord woningmarkt februari 2013

Er is een akkoord over de woningmarkt bereikt. Dit akkoord moet meer zekerheid geven voor de consument. Wat is in het akkoord bereikt? De belangrijkste maatregelen op een rij:

Koopwoningen

Als norm wordt aangehouden aflossen op annuïtaire basis over een periode van 30 jaar. Hiervoor geldt de hypotheekrente aftrek.Nieuw is de mogelijkheid om voor 50% van de waarde van de woning een tweede, aflossingsvrije lening af te sluiten. Deze lening mag worden afgesloten met een looptijd van 35 jaar. Voor deze lening geldt geen hypotheekrente aftrek. Bij aanvang van de lening zal dit een verlaging van de maandlasten tot gevolg hebben, over de gehele looptijd zullende kosten hoger zijn.

Voor verbouwing en renovatiewerkzaamheden zal per maart 2013, gedurende één jaar, een BTW verlaging gelden, van 21% naar 6%.

Huurwoningen

Er volgt een inkomensafhankelijke huurverhoging.
De huurprijzen mogen maximaal worden verhoogd tot 4% boven het inflatiecijfer, dit geldt alleen voor huurders met een inkomen boven de € 43.000,- per jaar. Voor inkomens tussen €33.614,- en €43.000,- geldt een verhoging tot 2% boven de inflatie. Voor inkomens lager dan €33.614,- bedraagt de verhoging 1,5% boven de inflatie.

Voor het geval een huurder te maken krijgt met een inkomensdaling, terwijl wel eerder een inkomensafhankelijke huurverhoging is toegepast, krijgt deze huurder een huurverlaging. Deze verlaging geldt tot de huur welke geldt indien er geen inkomensafhankelijke huurverhoging zou zijn toegepast. Deze regeling gaat tot twee jaar terug en tot de huurtoeslaggrens