De blauwe enveloppen met aangiftebiljetten zijn weer binnen. Aangifte inkomstenbelasting voor 2017 moet weer worden gedaan voor 1 mei 2018. Waar moet u op letten? Wat is anders dan in de aangifte over het jaar 2016? 

 

Ten opzichte van het jaar 2016 zijn er wijzigingen doorgevoerd, deze kunnen gevolgen hebben voor de door u te betalen belasting. De meest belangrijke en toepasbare wijzigingen zal ik hieronder toelichten.

Bent u in 2017 gescheiden of bent u nog samen eigenaar van een woning die u niet langer samen bewoont? Let dan goed op de verdeling van de hypotheeklasten. Controleer of hierover, de juiste, afspraken zijn gemaakt in het echtscheidingsconvenant. Zorg voor een juiste verantwoording in de aangifte inkomstenbelasting zodat hier geen discussie over bestaat. Onderling overleg met uw ex partner kan hierbij van belang zijn.

Heeft u bij een scheiding een lijfrenteverzekering verdeeld? Ook dan is een goed onderling overleg inzake de aangifte inkomstenbelasting nodig. Het kan voordelig zijn om toch voor fiscaal partnerschap te kiezen in het jaar van de scheiding.

Verwerk alles goed; indien u al een teruggave heeft ontvangen of een aanslag heeft betaald dient hier rekening mee te worden gehouden. Is de voorlopige teruggave niet aangepast aan de nieuwe situatie na scheiding? Dan wordt dit gecorrigeerd met de aangifte die u nu zult invullen.

Zorg dat de aangifte op een correcte manier wordt verwerkt; soms zijn er ‘mannetjes’ of ‘ vrouwtjes’ die de aangifte wel even voor een laag bedrag voor u kunnen verzorgen. Zeker bij een aangifte in het jaar van scheiding is een specifieke kennis nodig voor de aangifte. Zorg ervoor dat goedkoop geen duurkoop wordt!

Let erop dat u uw DigiDcode niet zomaar afgeeft. Professionele kantoren zullen deze code niet nodig hebben voor het verrichten van uw aangifte. Besluit u toch deze aangifte te laten verzorgen door een kantoor waarbij deze code denk er dan aan een machtiging aan te vragen. Hierdoor kunt u voor beperkte onderdelen een DigiD machtiging afgeven.